top of page
_edited.jpg

Kunsteducatie basis- en voortgezet onderwijs

Samen met de kinderen de wereld onderzoeken en ze helpen hun ontdekkingen vorm te geven. Een ervaring die creativiteit bevordert, herkenning biedt en verwondering roept.

 

Mijn rol als kunstenaar is die van cultureel expert , inspirator en medeonderzoeker. Door de kinderen kennis te laten maken met de diversiteit van kunst wordt hun fantasie geprikkeld en hun nieuwsgierigheid aangewakkerd.

 

Op verzoek van directie en leerkrachten maak ik kunstprojecten op maat.

Dit kan themagericht zijn, of taal, geschiedenis, samenwerken, burgerschap, techniek etc.

 

Al meer dan 15 jaar geef ik kunsteducatie op diverse scholen in opdracht van Cultuurcompaan en het Cultuurbedrijf.

Jaaropleiding Atelierpedagoog te Amsterdam 2021-2022

bij Atelier in een koffer. Werken volgens de werkwijze Begrijpen met je handen.

Tweedaagse cursus 'Atelier in een Koffer' te Amsterdam 2021

Het belang van zelfontdekkend leren bij kinderen en de belangrijke rol van de volwassenen tijdens het creatieve proces. Met een combinatie van theorie en praktijk krijgen de deelnemers handvaten om te letten op de sporen van kinderen en ze van daaruit te begeleiden in hun creatieve ontwikkeling.

Via de Cultuurloper het ik de volgende cursussen gevolgd:

Cursus Grondstof

- welke culturele competenties zijn er nodig om tot een goed proces te komen

  (onderzoeken, creëren, reflecteren)

- vraaggericht werken – school en lln staan centraal

- samenwerking versterken

Training gesprekstechnieken voor Cultuuraanbieders van de Cultuurloper

Voor de opleidingen in Amsterdam heb ik een subsidie ontvangen van het Fonds voor Cultuurparticipatie www.cultuurparticipatie.nl

bottom of page