_edited.jpg

Kunsteducatie Basisonderwijs

Samen met de kinderen de wereld onderzoeken en ze helpen hun ontdekkingen vorm te geven. Een ervaring die creativiteit bevordert, herkenning biedt en verwondering roept.

 

Mijn rol als kunstenaar is die van cultureel expert , inspirator en medeonderzoeker. Door de kinderen kennis te laten maken met de diversiteit van kunst wordt hun fantasie geprikkeld en hun nieuwsgierigheid aangewakkerd.

 

Op verzoek van directie en leerkrachten maak ik kunstprojecten op maat.

Dit kan een thema zijn taal, geschiedenis, samenwerken etc.

 

Al meer dan 15 jaar geef ik kunsteducatie op diverse scholen in opdracht van Cultuurcompaan en het Cultuurbedrijf.

Via de Cultuurloper het ik de volgende cursussen gevolgd:

Cursus Grondstof

- welke culturele competenties zijn er nodig om tot een goed proces te komen

  (onderzoekend, creërend, reflecteren)

- vraaggericht werken – school en lln staan centraal

- samenwerking versterken

Training gesprekstechnieken voor Cultuuraanbieders van de Cultuurloper