top of page

Mens en natuur
Is het gevoel van verbinding met de natuur afgenomen en is hierdoor een kloof ontstaan tussen mens en natuur? Hebben wij ons buiten en boven de natuur geplaatst? Is deze scheiding niet een misverstand? Zijn wij niet natuur?

bottom of page